Pracovali jsme pro

VOLKSWAGEN PEUGEOT HYUNDAICITROËN MITSUBISHI MOTORS JOHN DEERE S7 AIRLINES STORCENSO SAMSUNG ELECTRONICS KRKA DANFOSS PEPSI EHRMANN HEIDELBERG%20CEMENT AUCHANKronospan

Úvod

Vítejte na stránkách Ramenského závodu ocelových konstrukcí (odštěpný závod zahraniční právnické osoby)

Hlavním zaměřením Ramenskécho závodu je výroba ocelových konstrukcí. Náš závod je jedním z největších ruských podniků zaměřených na výrobu stavebních ocelových konstrukcí. Nabízíme českým firmám, které již v Rusku pracují, a těm, které teprve plánují, že zaměří svou činnost na Rusko, naše služby jako zkušeného a vysoce kvalifikovaného výrobce budov a objektů všech typů a pro libovolné účely z ocelových konstrukcí. Spolupráce s námi vám umožní nabídnout vašim ruským zákazníkům jak moderní evropské technologie a zařízení, tak kompletní dodávky výrobních, skladových, obchodních a dalších budov, ideálních pro dané účely a podmínky použití, do libovolného ruského regionu. Pomůžeme vám vypracovat projekt, který splňuje všechny aktuální ruské stavební normy a předpisy, vyrobíme a smontujeme v evropské kvalitě všechny stavební ocelové konstrukce, obhájíme výsledky naší práce před Státní komisí a dalšími státními regulačními orgány. Naše výroba má veškeré nezbytné evropské certifikáty, spojené s výrobou ocelových konstrukcí, a náš projektový tým má značné zkušenosti spolupráce s evropskými projektovými společnostmi co se týče aplikace a adaptace jejich projektů ruským výrobním a stavebním podmínkám.

Zvýšíme kvalitu vaší nabídky na ruském trhu a usnadníme vám vaši odbornou činnost. 

Ramenskij závod ocelových konstrukcí založil svůj odštěpný závod v ČR pro zjednodušení formálních úkonů při realizaci projektů a k navazování spolupráce s evropskými společnostmi. Důležité, je to, že  odštěpný závod je 100% českou společností, zapsané v Obchodním rejstříku Ministerstva spravedlnosti České republiky (spisová značka: A 76772 u Městského soudu v Praze) a ve všech jiných státních institucích, pracuje plně v souladu s českými zákony, má IČO a DIČ, je plátcem DPH v ČR. Reference naších českých zákazníků můžete najít zde.

Je zde i další aspekt navrhované spolupráce na území Ruska. Máme zájem na prosazení komplexní produkce (vaše technologie/zařízení + naše budova) na ruském trhu. Jsme připraveni aktivně nabízet tento společný produkt našim ruským zákazníkům, mezi nimiž jsou i velké investiční společnosti,  instituce regionálních a městských správ a úspěšné výrobní společnosti. Přitom dodání stavebních ocelových konstrukcí, objednaného prostřednictvím odštěpného závodu se počítá jako objednávka přijata v české společnosti. Toto může být důležitým aspektem v případě exportního financování projektu českými bankami.

Vaše činnost na ruském trhu bude podpořena našimi dvacetiletými zkušenostmi, rozsáhlými kontakty a dobrou pověstí naší společnosti. 

Dalším odvětvím odštěpného závodu Rámenského závodu ocelových konstrukcí je dodávka ocelových konstrukcí všech typu do České republiky a jiné státy EU a taky do států bývalého Sovětského svazu na objekty, které staví české společnosti. Naše logistika a taky skutečnost, že máme registrační číslo EORI, jako legální účastník zahraničního obchodu ve státech EU, nám umožňuje garantovat potenciálním zákazníkům, že NAŠE CENY NA OCELOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ VŠECH DOPRAVNÍCH A CELNÍCH NÁKLADŮ JSOU KONKURENCESCHOPNÉ VE VAŠÍ ZEMÍ.

Důkazem tohoto tvrzení jsou zakázky, které jsme již realizovali v Česku a Bělorusku pro českých zákazníků.

Prověřte nás, jak pracujeme, a přesvědčíte se, že Ramenský závod ocelových konstrukcí je váš spolehlivý a prospěšný partner v Rusku.